EU-dom til glede for vikarer

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Dag G Nordsveen / Samfoto / NTB scanpix EU-domstolen har talt, vikarer skal beskyttes.

EU-dom til glede for vikarer

Enda en gang er EUs vikarbyrådirektiv kommet vikarer til hjelp. En ny dom, denne gangen fra EU-domstolen i Luxembourg, innskjerper kravet til at vikar skal likestilles med fast ansatte hva arbeidsvilkår angår, og ikke minst at det skal være reelle vikaroppdrag og ikke en jobb som bare rullerer.

I denne saken er det en fra Italia som har fått sin vikarkontrakt forlenget flere ganger. Direktivet som ble vedtatt i 2008 og vakte mye oppmerksomhet og ikke minst motstand i fagbevegelsen i Norge, har krav om at en vikar ikke kan gjenansettes mer enn et bestemt antall ganger hos samme arbeidsgiver eller ha en maksimal lengde på vikariatet. Direktivet 2008/104 sier at man i periode av tre år ikke kan få sin vikaravtale fornyet mer enn fem ganger. Vedkommende som brakte saken inn for arbeidsretten hadde fått sin kontrakt fornyet åtte ganger med det samme selskap hvor han arbeidet. Dermed mente han at han hadde krav på fast ansettelse. Bestemmelsen om antall ganger er   øyensynlig ikke kommet med i den italienske versjonen i nasjonal lovgivning.

EU-domstolen fastslår dermed at man ved å unnlate å ha denne bestemmelsen forsøker å omgå bestemmelsene i direktivet. Det kan man ikke gjøre i henhold til vikarbyrådirektivet. Se hele dommen på dansk.

Dansk fagbevegelse mener at dommen vil ha en positiv effekt for ansatte som arbeider som vikarer i Danmark. Siden direktivet også utgjør en del av EØS-avtalen, vil dommen kunne tillegges vekt i tilsvarende saker i Norge.