EU-direktiv ga lønnsbonus

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Et omstridt EU-direktiv om vikarer ga to ansatte i Norge en egen lønnsbonus

EU-direktiv ga lønnsbonus

Takket være EUs vikarbyrådirektiv kan to ansatte i leiefirmaet Semco Maritime hente ut rundt 200000 kroner hver i lønnsbonus fra å ha arbeidet i BP/Aker BP hvor de var utleid til. Nå har Høyesterett slått fast at bonusordningen var en del av lønna til de fast ansatte og dermed skulle også de innleide vikarene ha det samme. Begge hadde vært utleid i en årrekke. Det er Semco Maritime som må etterbetale.

I en enstemmig dom er Semco Maritime dømt til å blant annet betale 194 786 og 225 334 kroner, tillegg til feriepenger og renter, til Trond Østgård og Øyvind Jahren.

Det er forbundet Industri Energi som har ført saken på vegne av de to ansatte gjennom to tidligere rettsinstanser hvor de vant og som nå er bekreftet i Høyesterett. Motparten,  har hatt NHO på sin sidesom,  er fornøyd med at saken er avklart. De presiserer at det ikke gjelder for alle typer bonusordninger kun der det må anses som en del av lønn. Dommen vil kunne ha store konsekvenser for andre vikarbyråansatte.

Da direktivet kom i 2011 var det svært omstridt og LO sekretariatet gikk mot å innlemme direktivet i EØS-avtalen. LO krevde at regjeringen måtte innføre en egen tiltakspakke for å sikre innleide like vilkår.

Motstanderne mente at direktivet legaliserte bruk av innleie, mens tilhengere mente at det skulle sikre likebehandling, eller "ikke mindre gunstige vilkår enn for fast ansatte" som det heter i direktivteksten. Saken tyder på at tilhengerne fikk rett i denne konkrete saken.