EU-direktiv ga full sykelønn

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
EUs omstridte vikardirektiv har slått positivt ut i Danmark

EU-direktiv ga full sykelønn

Også i Danmark har EUs vikarbyrådirektiv kommet ansatte til unnsetning. I Danmark dreide saken seg om full sykelønn. Situasjonen er at funksjonærer følger funksjonærloven og dermed har krav på full lønn under sykdom. En innleid IT-vikar hadde i løpet av sitt ni måneder lange arbeidsforhold vært syk i seks dager. For dette fikk vedkommende kun offentlige sykepenger.

Saken ble sendt til Arbeidsretten som kom til at dette var en form for diskriminering i forhold til EUs vikarbyrådirektiv. Utfallet var at vedkommende fikk etterbetalt 21000 danske kroner.

Arbeidsgiverne er særlig opptatt av at dette er en enkelt sak uten virkninger for andre lignende saker. Derfor mener dansk fagbevegelse at man trenger flere prøvesaker for å få etablert ny praksis. I tidligere saker fra tiden før EUs vikardirektiv ble vedtatt, var det helt klart at vikarer ikke hadde krav på samme vilkår som fast ansatte siden de ikke var omfattet av funksjonærloven.