EU: Det ble et direktiv om minstelønn

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Sju EUland har ikke en lovbestemt minstelønn. Vil det kunne fortsette?

EU: Det ble et direktiv om minstelønn

Onsdag denne uken la EU-kommisjonen fram det man lenge har hørt om, mange håpet på eller fryktet. EU vil ha et direktiv (lov) som fastsetter at det skal være en minstelønn i EUs medlemsland. Der det i dag ikke finnes en lovbestemt ordning, skal man kunne fortsette uten. Der overlates det til arbeidslivets parter å fastsette en minstelønn i tariffavtaler. LO-advokatene har foretatt en lynvurdering av forslaget og sier at det er langt bedre enn fryktet.

Det er i det minste hva EU-kommisjonen selv mener. Det er et syn som ikke deles av fagbevegelsen i Danmark og Sverige. Finsk fagbevegelse er mer i tvil siden Finland er med i €urosonen. De norske LO-advokatene har hatt en hurtig gjennomgang av forslaget og sier blant at Tariffnemndas vedtak om almengjøring av minstelønn ikke vil bli berørt av forslaget. Det gjenstår i tillegg å se om dette er EØS-relevant. Det kan den norske regjeringen bestride.

Det er noe usikkert om dette er et direktiv som kan bli en del av EØS-avtalen, siden EU-kommisjonen selv har ikke merket det som EØS-relevant. Signaler fra den norske regjeringen er at man ikke vil ha et slikt direktiv. Dersom det ikke skal være en del av EØS-avtalen, blir saken mye enklere å håndtere.

Direktivforslaget ble drøftet på et styremøte i den europeiske faglige samorganisasjonen DEFS i går torsdag 29. oktober. Det var lite eller intet nytt i denne diskusjonen utover det man kjente til på forhånd. Som kjent er den skandinaviske fagbevegelsen imot, mens de fleste andre ønsker et slikt direktiv. Tilhengerne mener det ikke går langt nok for å fastsette nivået på minstelønn hvor man ønsker 60 prosent av middellønn. Mange synes heller ikke at det går langt nok i å gi rammer for reelle tarifforhandlinger i land hvor dette står svakt. Hensikten med direktivet er også få til bedre lønns- og arbeidsvilkår i europeisk arbeidsliv, særlig i lys av den vanskelige koronasituasjonen.

Både norsk LO, dansk FH (LO) samt svensk LO og TCO hadde innlegg som gikk mot at et EU-direktiv skal si noe om tariff-forhandlinger.

Kommisjonen selv mener at man har gjort unntak for de landene som ikke har lovbestemte regler for minstelønn, (Norden pluss Italia og Østerrike). Fagbevegelsen er ikke overbevist om at forslaget har en "vanntett brannmur" som verner de skandinaviske arbeidslivsmodellene fra inngripen, kanskje nå, men ikke en gang i framtiden.

Nå starter en lang behandling i Europaparlamentet hvor meningene også er delte, likeså blant regjeringene i de gjenværende 27 EU-medlemsland.

Her er den danske reaksjonen.

Den svenske reaksjonen.

Her er selve direktivteksten på engelsk.