EU: Asbest lever farlig.

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Asbest skal ut av EU.

Asbest lever farlig i EU.

Det dødelig stoffet asbest, som har forårsaket mange ofre opp igjennom tidene, skal på sikt fjernes fra EU. Før det skal det innføres en egen grenseverdi for hva ansatte kan utsettes for. I dag er det særlig bygge- og renoveringsindustrien som er mest utsatt. Før fantes det knapt regler som hindret det branndempende materialet å bli brukt i hus eller skip. Men det angrep lunger og kunne føre til kreft ikke bare hos de ansatte, men også hos deres familier for det fine asbeststøvet fulgte med arbeidstøyet hjem for vask.

Nå er asbest i EU-land fra 2005 faset ut som materiale i nye konstruksjoner, men det finnes i tonnevis i gamle bygninger. Det er kostbart å sikre de ansatte mot asbeststøv og mange arbeidsgivere har sett mellom fingrene med dyre vernetiltak.

Nå har Europaparlamentet satt foten ned og gått lenger enn EU-kommisjonen vil. Nå skal det lages en plan for å fjerne asbesten fra EU-området som i denne sammenheng også vil omfatte EØS-landene. Det skal også fastsettes en egen grenseverdi som EU-kommisjonen har motsatt seg. Les mer om vedtaket.

Den europeiske bygningsarbeiderføderasjonen, EFBWW, The European Federation of Buildings and Woodworkers, er godt fornøyd med beslutningen som er ført i pennen av det danske parlamentsmedlemmet Nikolaj Villumsen som representerer partigrupperingen Venstre. I Danmark satt han i Folketinget for Enhedslisten som er til venstre for Sosialistisk Folkeparti. Han er også med i den danske Folkebevegælsen mot EU. Les mer om ham.

Rapportene er en såkalt "egenregi-rapport" som kan sammenlignes med det Stortinget gjør i Dokument 8-saker. Les mer om det.