EU, arbeidsretten og deg.

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Europaparlamentet vedtar EUss arbeidsrett, men den fortolkes av EU-domstolen

EU, arbeidsretten og deg (på svensk)

For de som vil følge EUs arbeidsrett på mer kloss hold finnes det en liten publikasjon på svensk om hva som skjer. Her finner man nylige dommer fra EU- og EFTA-domstolen samt en del saker fra de nordiske landenes rettsapparat eller lovforslag.