EU: Åpne grensene, det er vår.

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Grensen mellom Sverige og Danmark er for lukket, mener EU.

EU: Åpne grensene, det er vår.

Seks EU-land, deriblant de tre nordiske Sverige, Finland og Danmark, har fått påtale av EU-kommisjonen for å ha stengt grensene for mye. De er i godt selskap sammen med Tyskland, Belgia og Ungarn. Norge, som også er med i Schengen-samarbeidet har ikke mottatt noen henvendelse om den norske grensestengningen som nå er forlenget.

EU-kommisjonen mener at disse seks medlemslandene går for langt i å stenge grensene og dermed bryter mot de anbefalinger som kommisjonen selv har gitt for å kunne holde "fri bevegelighet" så høg som mulig innenfor rammen av de anbefalte koronatiltakene.

Les mer.