Et splittet LO skal velge ny leder

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LO-ordförande i Sverige Karl-Petter Thorwaldsen ønsker ikke gjenvalg i juni da en digital kongress skal velge hans etterfølger.

Et splittet svensk LO skal velge nye leder.

EuroLOggen: Svensk LO skulle etter planen ha sin ordinære kongress i Stockholm i juni. Nå er den blitt utsatt til november, men det skal velges ny ledelse nå,- digitalt for første gang i historien.

Det er strid om hvem som skal etterfølge dagens leder, ordförande Karl-Petter Thorwaldson, som har varslet sin avgang i god tid, selv om han rent aldersmessig kunne tatt en ny periode.

Det har en tid vært intern uenighet i LO-familien i hovedsak om to saker: lønnsoppgjøret og loven om ansettelsestrygghet, las. (Las= lag om anställningsskydd).

I det første tilfellet er det uenighet om det vi i Norge kaller frontfaget, som i Sverige går under navnet "märket". Noen av industriforbundene mener at de skal fastsette rammen for oppgjøret og at andre bransjer må innordne seg den eller der de setter merket. Det er det største forbundet som Kommunal uenig i sammen noen andre forbund bl.a. Bygningsarbeiderforbundet.

Det andre stridspunktet er las. For å fortsette med å ha regjeringen måtte sosialdemokratene inngå et kompromiss med to borgerlig partiene om å endre "las". Det ble nedsatt et offentlig utvalg med mandat til å gjøre det lettere å si opp folk. På et tidspunkt ble LO og arbeidsgiverne enige om å gjøre jobben selv og se hva de kunne bli enige om og som dermed skulle bli den nye lovteksten. Men LO-siden sprakk i denne samordningen da flere forbund hoppet av prosessen siden de ikke likte det som kunne bli et kompromiss.

Det samme skjedde i samordningen av lønnsoppgjøret hvor svensk LO kun har en samordnende rolle i tariffoppgjøret, men det er forbundene som sitter på tariffavtalene. Det ble en strid mellom "märket- tilhengerne" og de forbund som ville ha "frie forhandlinger". Nå er alle forhandlinger utsatt til august, foreløpig.

 

Om dette er bakgrunnen for at den sittende LO-leder har valgt å fratre ved  ikke ta gjenvalg, er ikke kjent. Men valgkomiteen har fått spilt inn en rekke navn til de fire postene som finnes i den valgte ledelsen, hvorav to blir ledige. Blant disse nominerte antar man at det er to som har sagt ja til å bli LO-leder. Det er leder av Bygningsarbeiderforbundet  Johan Lindholm og leder av Handels (Handel og Kontor i Norge)  Susanna Gideonsson som også er leder av valgkomiteen.

Det er regnet ut at "opposisjonen" besitter et flertall 224 av 400 delegater på kongressen som kan tale for at den neste LO-lederen blir en kvinne.

 

Også IF Metall-forbundet flytter sin kongress fra mai Stockholm til Västerås i november. Det betyr at kun 600 får plass mot planlagt 1000, gitt at 500 personers grensen heves.(kas)