Et rungende dansk ja til oppgjøret

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Den danske FH-sjefen er godt fornøyd med deltaker-og ja-prosenten om årets tariffoppgjør.

Et rungende dansk ja til oppgjøret

Medlemmer av dansk fagbevegelse er klare i sin tale eller stemmegivning. De sier et høyt og rungende JA til årets lønnsoppgjør som skal gjelde i tre år framover. Det har vært skriftlig avstemning i alle forbund i det nye LO som nå heter Fagbevægelsens Hovedorganisasjon FH.

Oppgjøret innebar en rekke forbedringer, lenger ferie, en forelderpermisjonsrett og valg mellom lønn, pensjon eller ferie. Et typisk dansk "smørrebrødsliste", men som ble "krydret" med den usikre koronavirusen og derfor har bidratt til å få mange å si: Vi vet hva vi får nå, vi vet ikke hva det blir hvis vi sier nei. For øvrig kalles lønnsoppgjørene OK, Overenskomst pluss årstallet, slik at medlemmene har sagt OK til OK20.

Dette innebærer også økninger av normallønnsatsene og minstelønnssatsene, men de lokale forhandlinger om lønn finner sted slik de alltid har gjort; man tar hensyn til den økonomiske situasjon.

 

Lizette Risgaard, leder av FH, er godt fornøyd både med oppslutningen på 57,6 prosent og ja-andelen på 79,8 prosent som er historisk høyt. 600000 lønnsmottakere omfattes av oppgjøret. Ikke alle forbund kom i mål med egne avtaler, noe de ikke er like fornøyd  med, eller egentlig "skide forbannet" og de ville ha utsatt forhandlingene med et år.

Lønnsoppgjøret i Sverige og Norge er utsatt til høsten hvert fall i første omgang. Lyse økonomiske utsikter i januar ble med ett forandret da koronaskyen kom og laget solformørkelse.