ESA: Statlig støtte øker i EFTA-landene

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

ESA: Statlig støtte øker i EFTA-landene

ESA offentliggjør hvert år en resultattavle som viser utviklingen i bruken av offentlig støtte i EFTA-landene og resten av EØS-området. Hovedkonklusjonen i årets resultattavle for statsstøtte for formål som forskning, utvikling og innovasjon, så vel som miljøprosjekter, viser at alle de tre landene økte de offentlige subsidiene.

Resultattavlen gir en oversikt over offentlig støtte EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein har utbetalt frem til 1. januar 2018. De brukte til sammen 3,3 milliarder euro på statsstøtte innen disse feltene.

Norge fortsetter å bruke mest på statsstøtte av de tre EFTA-landene med en samlet sum av 3,2 milliarder euro. Miljøtiltak har blitt gitt mest støtte i Norge med 39 prosent av den totale potten. Skattefordeler er det viktigste støtteinstrumentet og utgjør 74 prosent av all offentlig støtte.

Island rapporterte inn støtte tilsvarende 92 millioner euro, som for det meste gikk til forsknings-, utviklings- og innovasjonsformål. Direkte støtte er det vanligste virkemiddelet i Island.

Liechtenstein utbetalte 5,22 millioner euro, en nominell økning på nesten tre ganger beløpet fra 2016. Hovedsakelig skyldtes økningen støtte til grønne tiltak. Liechtenstein er blant landene som deler ut minst offentlig støtte i EØS.

En av de største endringene som kan leses ut fra resultattavlen er at alle de tre EFTA-landene nå benytter seg av det alminnelige gruppeunntaket (GBER), en forenklet måte for å tildele støtte.

 «Den nye resultattavlen viser at de stegene som er tatt for å modernisere kontrollen av offentlig støtte fungerer. Landene er nå i stand til å gjennomføre tiltak uten å måtte varsle ESA og vente på godkjenning. Alle parter tjener på denne forenklede prosessen», sier ESA-president Bente Angell-Hansen i en pressemelding fra ESA.

Resultattavlen finner du her

 

Kontakt