ESA og EFTA-domstol krangler om barnepenger

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
ESA som skal overvåke EFTA og EFTA-domstolene er ikke enig om fars fedrebetaling .

EFTA og ESA på kollisjon om fedrebetaling

Lenge har den norske regjeringen kranglet med ESA om reglene for penger under foreldrepermisjon hvor ESA (EFTAs overvåkingsorgan) har ment at det norske regelverket strider mot EØS-avtalen.

Man kunne nesten ane en ny "NAV-skandale" hvor norske myndigheter har fortolket reglene for stramt. Nå har imidlertid EFTA-domstolen gitt den norske regjeringen medhold og dermed frikjent den for deres oppfatning av regelverket eller at Folketrygdloven ikke har mye med EØS-avtalen å gjøre.

Dermed bekreftes i det minste én ting: EU/EØS reglene er ikke enkle å forstå, å følge eller etterleve.

Saken er den at 5000 fedre er blitt nektet betalt fedrepermisjonsbetaling   utover minstekravet på 15 uker fordi moren ikke er "økonomisk aktiv" mens far tar sin del av permisjonen. Økonomisk aktiv betyr i arbeid eller  studerer på heltid. Tilsvarende krav gjelder ikke når mor er hjemme.

Dette mente ESA var i strid med EUs likestillingsdirektiv, noe den norske regjeringen har vært uenig i. Hvis ESA fikk rett ville det koste rundt 670 millioner kroner på budsjettet til Barne- og familiedepartementet.

Nå har forså vidt ikke EFTA-domstolen svart på om ordningen er diskriminerende eller ikke. De har i stedet sagt at siden EUs likestillingsdirektiv kun gjelder i arbeidslivet, er det dermed ikke relevant i denne sammenhengen fordi her er vi inne i trygderegelverket.

At disse rettighetene opparbeides ved at man har lønnet arbeid, syntes ikke å være av stor viktighet.

Det gleder Barne- og likestillingsminister  Kjell Ropstad fra Kr.F, mens Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm er skuffet. Hun mener at loven burde vært endret uavhengig av ESAs og EFTAs syn fordi det er en form for diskriminering av fedre helt uavhengig av EUs likestillingsdirektiv.

Men det skjer neppe med den nå sterkt reduserte regjering.