ESA godtar ny støtte

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

ESA godtar ny støtte til turistbransjen.

EØS-tilsynet ESA har nylig godkjent en forlengelse og endringer i en likviditetsstøtteordning for bedrifter i turistnæringen, fram til 30. juni 2021.Spørsmålet er om det er nok med en økende smittetrend i flere deler av landet, samtidig som utelivet er helt nedstengt i Oslo og de store byhotellene sliter med få hotellgjester.

. Byrådsleder Raymond Johansen har etterlyst en egen krisepakke for Oslo. Det lite originale svaret fra kommunalminister Nikolai Astrup hittil har vært: "Senk eiendomsskatten", som om de som driver stedene også eier bygningsmassen.

Den 6. juli 2020 konkluderte ESA med at ordningen er forenlig med EØS-avtalen og i tråd med det midlertidige statsstøtterammeverket som Europakommisjonen vedtok for å støtte økonomien under covid-19-utbruddet. 

Gitt de vedvarende negative effektene av covid-19-utbruddet på turistnæringen forlenges ordningen til 30. juni 2021. Ordningen utvides også til å dekke flere turismerelaterte sektorer, og budsjettet økes fra 250 til 550 millioner kroner. I tråd med det midlertidige statsstøtterammeverket kan hver mottaker ikke få mer enn EUR 800 000.

Mer informasjon kan finnes i ESAs beslutning her