ESA forbyr utbytte

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Går staten inn emd egenkapital forbyr EU at det tas ut utbytte eller bonuser.

ESA forbyr utbytte med eierskap

Det kommer sjelden noe godt nytt fra ESA, EFTAs overvåkingsorgan i Brussel. Men nå kom unntaket som gjør at Norge må følge regler som forbyr utbytte eller lederbonuser til selskaper som får kapitaltilskudd som eierandeler fra staten.

Norge følger EUs regelverk for statsstøtte. De finner det ikke forenlig med statsstøtteregelverket at bedrifter kan betale ut utbytte og store bonuser dersom staten går inn med egenkapital i form av eierskap.

EU har også gående en diskusjon om det kan gis støtte til selskaper som er etablert i "skatteparadiser". EU har en liste over slike land. Problemet er at flere EU-land ikke er med på denne lista til tross for at de betraktes som skatteparadiser bl.a. Irland og Nederland som er mest kjent, men også Belgia. Danmark har på plass et regelverk som begrenser dette.

Italia, som har vært i en bitter diskusjon om utvidet EU krisestøtte, har ikke sjansen latt gå fra seg for å si at bedrifter med sete i eller skattlegging til Nederland ikke kan motta slik støtte.

 

De danske regler sier at:

Aftaleparterne er enige om, at virksomheder, der søger om kompensation efter forlængelsen af ordningerne skal betale den skat, som de er forpligtede til i henhold til internationale aftaler og nationale regler. Det indebærer, at virksomheder med base i skattely i henhold til EU’s retningslinjer ikke kan modtage kompensation, i det omfang det er muligt at afskære dem efter EU-retten og eventuelle andre internationale forpligtelser.

 

EUs regler er slik for egenkapitaltilskudd:

Derudover kræver Kommissionen, at støttemodtageren underlægger sig en række begrænsninger i relation til betaling af udbytte, lønninger og bonusser, ligesom der vil være begrænsninger i muligheden for at tilbagekøbe aktier, opkøbe konkurrenter mv.

Snart vil den tyske staten kjøpe seg inn i Lufthansa. Da blir det stopp for bonuser til ledelsen.