Er brexit snart over?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Det blir en ny grense i Irskehavet for varer fra EU

Er brexit snart over?

Den britiske statsminister Boris Johnsen overrasket de fleste torsdag morgen med nyheten om at det forelå en ny avtale mellom den britiske regjeringen og EU om uttreden av EU med virkning fra 31. oktober.Men, det er et men, ja et stort MEN: Vil den bli godkjent i morgen lørdag av Underhuset ? Svaret kjenner vi nå, det ble den ikke. Den ble utsatt.

Lørdag samles det britiske Underhuset seg for første gang på en lørdag på 37 år å ta stilling til den nye avtalen landet har fått til med EU om en regulert utgang av EU etter å ha vært med siden 1973. Men det konservative partiet har ikke flertall i Underhuset og er avhengig av støtte fra det nasjonalistiske Demokratiske Unionist Partiet (UDP) sine 11 stemmer. De varslet sterk kritikk av avtalen og har sagt at de ikke kan støtte den. I tillegg kan Johnsen ikke regne med støtte fra alle sine egne siden han nylig kastet ut 21 av sine MP'er  etter at de hadde stemt mot regjeringen. Noen av de mest brexit-ivrige kan også ha innvendinger og kvaler med å stemme for avtalen.

Vil han kunne få avtalen gjennom med støtte fra Labour eller i minste støtte fra noen av dem? Neppe. Labours leder Jeremy Corbyn har betegnet dette som en verre avtale enn den som Theresa May framforhandlet og som et flertall sa nei til, tre ganger, hvorav de fleste fra Labour. Det skyldes de svake garantier som er gitt for å beholde arbeidstakerstandarder og miljøkrav i den nye avtalen som er nærmest fraværende. Men Corbyn har ikke varslet eksklusjoner av de som vil stemme fro avtalen.

Men statsministeren selv er optimist og regner med å få flertall uansett og sier at det er "enten min avtale, eller ingen avtale".

Det Boris Johnsen hevder med sin nye avtale er at den nord-irske "backstoppen" som skulle sikre at Nord-Irland forblir i EUs tollunion så lenge EU vil, er endret. Denne er erstattet med en komplisert avtale som gjør at Nord -Irland delvis er med i EUs tollunion for noen produkter og delvis ikke.

Grensekontrollen skal delvis skje i britiske havner for produkter TIL  Nord- Irland, men ikke på den irske øya, i hvert fall ikke der grensen er/var mellom republikken Irland i sør og det britiske området Nord-Irland.

Nord-Irland  skal også være med i EUs momssystem, (VAT) formelt sett, men praktisere de britiske satsene hvis myndigheter skal innkreve skatten. Kritikere betegner dette som en masse byråkrati og med store muligheter for å omgå og snyte systemet. Noen av kritikerne har kalt dette for en "fronstopp" siden det blir en slags tollgrense i irske havet før varene kommer til den grønne øya.

Vinner Boris Johnson derimot fram vil han framstå mer som en politisk magiker enn det klovnestempelet han selv har bidratt til å gi av seg selv.

 

Men dersom  Boris Johnson ryker på enda et alvorlig nederlag i Underhuset, er det denne gangen enda mer alvorlig enn de forrige nederlagene sammenlagt.

Stemmes avtalen ned tvinges regjeringen til å sende et brev til Brussel med ønske om en forlenget frist. (Benn-loven).

 Men hvordan det vil bli oppfattet kan man selv tenke seg siden EU har inngått to avtaler og begge er forkastet.

Det er neppe flere kaniner i hatten eller andre steder nå, hverken for Boris Johnson og hans eget parti.

Men lørdagen vil formodentlig bringe klarhet til EU og de britiske øyer, Inkludert Irland.

 

 
 

Men både britisk LO (TUC) og den europeiske fagbevegelsen The Europeanan Trade Union Confederation (ETUC) tror at ingen avtale vil tjene det britiske arbeidere. Under slike omstendigheter ønsker man velkommen EUs anstrengelser for å unngå en katastrofal "ikke-avtale", og samtidig sikre Langfredagsavtalen og at det ikke oppstår en hard grense i Irland.

 Imidlertid er man bekymret over at avtalen synes å ytterligere ha utvannet allerede svake forpliktelser  til arbeidstakerrettigheter, selv om dette ytterligere sjekke er avgjørende. Det er ingen referanse til "like spilleregler" i utmeldingsavtalen. I stedet er det bare et håp om å beholde nåværende sosiale- og arbeidstakerstandarder i den ikke bindende politiske avtalen (om det framtidige forholdet)

ETUCs generalsekretær Luca Visentini sier:  

Overlate sosiale- og arbeidslivsstandarder til framtidige forhandlinger vil uunngåelig ende med at arbeidstakere og deres rettigheter blir brukt som et forhandlingskort. Forretningsinteresser blir rutinemessige behandlet før arbeiderinteresser i vanlige frihandelsforhandlinger og vi har ingen garantier for at det vil bli annerledes i brexit-forhandlinger.

Avtalen bør ikke hurtigbehandles i de europeiske institusjonene (Europaparlamentet) for å få brexit ut av vegen. En ny forlengelse er nødvendig for nøye å vurdere konsekvensene.

 

 


Brexit