EØS

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
EØS-komiteen møtes nesten hver måned for å overta EUs nye rettsregler. Her ser vi den norske EU-ambassadør Rolf Einar Fife i midetn i samtale med ESA-president Bente Angell-Hansen.

EØS-avtalens siste tilvekstpakke

Omtrent en gang hver måned møtes EØS-komiteen i Brussel for "å ta over EU-rettsakter". EØS-komiteen består av de tre EU-ambassadørene for Norge, Island og Liechtenstein understøttet av øvrige statstjenestemenn i Utenriksdepartementet og av og til fra berørte fagdepartementer.

På den annen siden sitter representanter fra EUs utenrikstjeneste. I løpet av det omtrent en time lange møtet innlemmes en rekke av EUs rettsakter som er relevante for EØS-landene. Det vekker sjelden noen stor debatt. I en del sammenhenger tas det forbehold om vedtak i de enkelte EØS-landenes nasjonalforsamlinger, før EUs regelverk blir til norsk lov eller forskrift.

Mange av rettsaktene er svært tekniske og fordrer ikke behandling i Stortinget. Andre igjen, slik som EUs jernbanepakke som EuroLOggen skrev om i forrige utgave, blir grundig behandlet fordi det er strid om innholdet.

22. september overtok man en rekke rettsakter som ikke vil få mye oppmerksomhet. På arbeidsrettsområdet var det kun snakk om penger til informasjonsutveksling om trygd med EU.

Se hele listen her.