EØS-etterslepet øker kraftig.

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Norges EU-ambassadør Rolf Fife i midten må gi beskjed om at etterslepet i EØS-avtalen er økende.

EØS-etterslepet øker kraftig.

Etterslepet i EØS-avtalen for Norges del har økt med hele 30 prosent siste året.Etterslep er et begrep som man normalt finner i lønnsoppgjørssammenheng. Det er tale om et lønnsmessig etterslep, eller en mindre lønnsutvikling enn forventet, som må regnes inn i den økonomiske ramma man blir enige om.

Men i EØS-sammenheng snakker man også om et etterslep. Det er de rettsakter, lover/direktiver og andre EU-bestemmelser som venter på å bli en del av EØS-avtalen. EU-siden er ikke så glad i etterslep og mener at den norske regjeringen sleper beina etter seg, særlig i litt mer kinkige EØS-spørsmål. Se mer.

Dette har vært påpekt flere ganger fra EU-hold og den norske EU-ambassadør i Brussel er som regel hoppende glad og en smule stolt de gangene det kan dokumenteres at nå er det kuttet ned på etterslepet. Hele rapporten til EØS-ministerråd ser du her.

Nå går det med etterslepet som med koronasmitten i Oslo, den øker kraftig. Den er 30 prosent opp i forhold til i fjor som betyr at 559 rettsakter som har trådt i kraft i EU, men ikke er tatt inn i norske lover og forskrifter. Flere saker er litt kilne. EUs fjerde jernbanedirektiv er greit for regjeringen, men ikke for opposisjonen. En annen verkebyll er spørsmål knyttet til flysikkerhet fordi der dukker det opp enda et nytt EU tilsyn, luftfartstilsyn, hvor Norge ikke får bli ordentlig med i. Norge er der, men uten stemmerett. Da reises på nytt spørsmålet om overføring av selvråderett til et organ utenfor Norge på samme måte som jernbanetilsynets rolle i den fjerde jernbanepakken. Noe av den samme problematikken dukker opp i forbindelse med den tredje energimarkedspakken for noe som kalles nettkoder for elektrisitet.

Ellers framgår det av rapporten til EØS-rådet at EUs tredje postdirektiv nå er tatt inn. Der nedla regjeringen Stoltenberg veto, noe Solberg-regjeringen opphevet. Nå er det blitt norsk lov.