EØS-avtalen vokser stadig.

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

EØS-avtalen vokser stadig.

Det siste halvåret har Norge hatt formannskapet i EØS-komitéen. Fredag 10. desember gikk stafettpinnen videre til Liechtenstein på årets siste møte i komiteen. EØS-komitéen har under norske ledelse innlemmet 355 regler i form direktiver eller andre ting (retttsakter) i EØS-avtalen.

Blant disse er rettsaktene som formaliserte at Norge kan delta i EU-programmer som Horisont Europa, Erasmus + og EUs romprogram. I tillegg er flere viktige korona-relaterte rettsakter innlemmet, inkludert vedtak for å sikre like regler for korona-sertifikater/ vaksinepass som kreves ved grensepassering eller ved restaurantbesøk i de EU-land der det kreves.

Den 10. desember ble flere rettsakter om klima og finansielle tjenester innlemmet i EØS-avtalen og dermed blir lov, med mindre det er tatt forbehold om behandling i Stortinget.

Les mer på Efta-sekretariatets sider.