En sommer er over......

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
En sommer er over og EuroLOggen ertilbake

En sommer er over....og EuroLOggen er her.

Velkommen tilbake til EuroLOggen etter en lang sommerpause. Både juli og august anses som feriemåneder hvor det vanligvis skjer lite på den politiske EU-arenaen. I ettertid vil vel denne sommeren bli betegnet som Korona-sommeren hvor det meste dreide seg om  pandemien som ble brakt under kontroll før den begynte å blusse opp på nytt i påvente av en vaksine som virker.

Mange av de strenge koronatiltakene har begynt å møte motstand hvor ulike politiske grupperinger har funnet hverandre i en felles motstand mot bruk av munnbind og forbud mot større forsamlinger.

I Storbritannia har signalene fra regjeringen vært uklare og motsigende bl.a. om skoler skal åpnes eller forbli lukket, noe som har fått det konservative partiet til å falle på medlemsmålene samtidig som Labour med sin nye leder, Keir Starmer med sin saklige framtoning, har tatt inn på og nå ligger rett bak.

Men nå barker det løs igjen. Tyskland leder EU ut året og har et ambisiøst program, ikke minst knyttet opp til den gigantiske stimuringspakken EUs ledere ble enige i juli på overtid. Det skal også tas fatt på det grønne skiftet og digitaliseringen av økonomien.

Angela Merkel stiller ikke til valg neste år i det tyske forbundsvalget og en ny etterfølger skal utpekes i CDU-partiet, mens sosialdemokratene SPD stiller med sin finansminister og visekansler Olof Schulz og ikke en av de to som utgjør partiledelsen. Hva slags regjering det kan bli Berlin neste høst kan ingen si noe sikkert om.

Brexit-forhandlingene nærmere seg et avgjørende punkt noe også Norge vil bli berørt av. I dag starter den nest siste forhandlingsrunden, "live i London", under nye trusler om sammenbrudd og ingen avtale. "Lets get Brexit done", var slagordet Boris Johnson vant valget på i fjor.

 Snart vet vi hva det vil bety.

Alt dette og mer vil vi komme tilbake til i EuroLOggen i løpet av høsten.