ELA i tannfellinga

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: iStock

ELA i tannfellinga

ELA, European Labour Authority, på norsk arbeidsmarkedsbyrå, har påbegynt tannfellinga før de har vokst ut. I prosessen forslaget er inne i nå svekkes det under behandlingen i Rådet hvor medlemslandene sitter. Landene mener at det ikke skal hete "myndighet" som EU-kommisjonen foreslo med støtte fra Europaparlamentet.

Medlemslandene mener også at organet som nå mest sannsynlig endrer navn til "agency" eller byrå på norsk, ikke skal ha en sterk meglingsfunksjon. I den grad den skal det skal det være frivillig og det skal også være frivillig å følge eventuelle råd.

Også spørsmålet om inspeksjoner som var en del av det opprinnelige forslaget er svekket. Nå kan de delta på invitasjon fra de nasjonale myndigheter, men kan selv ikke ta initiativ til egne inspeksjoner. Men prosessen er lukket siden den foregår i en trilog prosess hvor Europa-parlamentet, Kommisjonen og Rådet forhandler bak stengte dører.

Håpet om at dette organet skulle kunne spille en effektiv rolle mot sosial dumping er borte. Samtidig er frykten for at det skal kunne gripe inn i nasjonal selvbestemmelse nærmest fjernet.

Tilbake står et informasjonskontor med begrensede myndighet og kompetanse. 

Velkommen til et splittet EU. Se også egen artikkel av Robert Rene Hansen, leder av LOs Europaseksjon.

Kontakt

Kontakt