dgb

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Tommelen opp for mere investeringer, sier DGBs leder sammen med arbeidsgiverne. Foto: Knut Arne Sanden

Tyskland : LO og arbeidsgiverne vil ha et investeringsbudsjett.

Det tyske LO, som heter DGB på tysk, har gått sammen med arbeidsgiverne i BDI og bedt om et eget investeringsbudsjett. De ønsker at hele 4500 milliarder kroner i offentlige investeringer eller i underkant av tre norske statsbudsjetter.

Pengene skal gå til infrastruktur, veger og jernbaner samt til utdanning. Alle milliardene skal fordeles over en ti års investeringsplan delvis for å motvirke en truende lavkonjunktur, men ikke minst forbedre landets konkurranseevne og arbeidsstokkens kompetanse.

Leder av arbeidsgiverne, Dieter Kempf, sier at Tyskland har et investeringsnivå kun på 0,5 prosent av bruttonasjonalproduktet og ønsker mer investeringer i digitalisering, mobilitet og klimaendringskrav.- Vår vekst er for lav, mener han i en uttalelse til Handelsblatt..

Reiner Hoffmann, leder av tysk LO, sier at landet  ikke lenger kan ha råd til å sette framtidige generasjoners velstand på spill gjennom en gammel infrastruktur og underfinansierte utdanningssystemer.

Investeringsprogrammet et utviklet av en tenketank nær fagbevegelsen, Hans-Böckler stiftelsen og et tilsvarende på arbeidsgiversiden som heter det Tysk Økonomisk Institutt. Investeringsrammen vil kunne bringe nivået på investeringer opp til 1,3 prosent av BNP. Hele 750 milliarder skal brukes til avkarbonisering av økonomien, vekk fra fossile energikilder.

Kansler Merkel er kjølig innstilt  til kravet om økt budsjett og holder fast på det "svarte null" som er uttrykket for balanse og ikke underskudd i statsbudsjettet.