Dette har skjedd og skejr i EUs arbeidslvispolitikk

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Jean-Claude Juncker ( til høyre) har avgått som EU-kommisjonspresident, men etterlater seg en positiv arv for arbeidstakere.

Dette har skjedd og skjer i EUs arbeidslivspolitikk

Det siste halvåret av 2019 ble et travelt år for EU på arbeidslivsområdet. Juncker- kommisjonen nærmet seg slutten og det hastet med å få vedtatt saker som den hadde foreslått i løpet av de fem årene den satt. Arbeidsråd Mona Næss ved EU-delegasjonen i Brussel har lagt en oversikt over dette.

Den inneholder blant direktivet om  tydelig og forutsigbare arbeidskontrakter, direktivet om foreldrepermisjon og ikke minst ELA, det europeiske arbeidsmarkedsbyrået, som fikk så mye oppmerksomhet i starten, men som til slutt landet som en ganske ufarlig skinnfell.

 

Men rapporter inneholder også en del om den nye kommisjonen og dens planer ikke minst om minstelønn som nå er på høring. Sysselsettingssituasjonen bedrer seg, men er fortsatt vanskelig for ungdom til tross for en egen ungdomsgaranti. Men alt dette og mer er omtalt i arbeidsrådens halvårsrapport. Les den her.