Det er ESA som godkjenner

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Det er ESA, EFTAs overvåkingsorgan som godkjenner norsk statstøtte

Det er ESA som godkjenner norsk statstøtte

Hvis du tror at Norge kan vedta statsstøtteregler etter eget forgodtbefinnende, tar du feil. Slike saker skal godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan i Brussel, ESA. EØS-tilsynet ESA har i dag besluttet at Norge kan fortsette med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift ut 2021.

 

Hvis du tror at Norge kan vedta statsstøtteregler etter eget forgodtbefinnende, tar du feil. Slike saker skal godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan i Brussel, ESA. EØS-tilsynet ESA har i dag besluttet at Norge kan fortsette med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift ut 2021.

 

 

En differensiert arbeidsgiveravgift er en hellig ku i norsk distriktspolitikk og hang lenge i en tynn EØS-tråd slik den opprinnelig ble utformet. Nå er den bedre tilpasset EØS-regelverket. Derfor har ESA godkjent forlenget om en forlengelse ut 2021. Da forventes det å komme nye EU-regler.

-Da er det viktig at Norge følger med i timen, slik at EU ikke vedtar definisjoner som vanskelig kan følges opp i Norge. Det skjedde sist det kom endringer hvor man endrer reglene bl.a. for transport og finansnæringer, sier Knut Arne Sanden ved LOs Brusselkontor. Disse endringene kom derfor svært uforberedt på de som forvalter regelverket.

Den norske ordningen for differensiert arbeidsgiveravgift har eksistert siden 1975 og er omfattet av EØS-avtalens regelverk for statsstøtte. Formålet med ordningen er å stimulere til sysselsetting og minske eller motvirke fraflytting fra distriktene. 

ESA har gjennomgått og godkjent ordningen ved en rekke anledninger. ESA anser tiltaket som forenlig med EØS-avtalen, som legger til rette for at statene utjevner forskjeller mellom regioner på denne måten. 

Ordningen ble sist godkjent 18. juni 2014 og utløper 31. desember 2020. Dagens beslutning forlenger ordningen frem til utgangen av 2021. Europakommisjonen planlegger neste år å vedta nye retningslinjer for regionalstøtte for perioden 2022-2027. ESA vil vedta et likeartet sett med regler som gjelder for EØS EFTA-landene.

ESAs beslutning kan leses her. 
Stein Reegård, tidligere sjefsøkonom i LO, har lenge ført et tilnærmet korstog mot forståelse ev statsstøttereglene i EØS-sammenheng. Han mener at regjeringen og deler av statsforvaltningen skyver EØS-regelverket foran seg for å fremme unødvendig privatisering. Det samme har ESA stått for hvor de har brukt konkurranseregelverket i EU langt utover det som opprinnelig var meningen  i EU-traktaten.

Nylig kom det en bok om dette med bidrag fra bl.a. Reegård.