Svensk klabb og babb med trygder.

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
EU-domstolen kritiserer Sverige for å være for genererøs med pensjonseksport

Svensk klabb og babb med pensjonseksport

Mens norske myndigheter har vært for strenge i sin fortolkning av EUs regler for trygdeeksport, har Sverige fått høre fra EU-domstolen at de har vært mer rause enn nødvendig.

Da Sverige ble en del av EØS-området i 1992 og senere fullt medlem av EU i 1994, endret de reglene for eksport av sin garantipensjon eller tilsvarende en norsk minstepensjon. Før  hadde man boplikt i Sverige for å få garantipensjonen som er den pensjon man får når man ikke har full opptjening. Reglene ble endret til at pensjonen ble gjort avhengig av botid i Sverige, men man fortsatte likevel å utbetale den, for mange hadde planlagt for at man kunne ta den med seg den dagen man gikk på pensjon.

EU-domstolen sa i 2017 at man ikke hadde behøvd å gjøre det, men kunne sette krav til bo- og opptjeningstid  ikke bare i Sverige, men også i andre EU/EØS-land. EU mente at dette var en minimumsytelse man ikke måtte eksportere.

Sverige har tidligere også vært dømt for å nekte eksport av barselpenger til en kvinne som flyttet til Finland. Fordi hennes mann fortsatt jobbet i Sverige hadde familien fortsatt krav på stønaden fordi det var å anse som en familiestønad og ingen mammastønad.

En svensk utredning som er ventet i dag vil foreslå endringer i regelverket.

Da kan det komme innstramminger i regelverkforståelsen.