Den europeiske arbeidslivsmyndigheten skal drives av medlemslandene

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Istock

Den europeiske arbeidslivsmyndigheten skal drives av medlemslandene

I det som i EU sammenheng blir sett på som ekspress-tid ble medlemslandene og EU-institusjonene enige om å opprette et europeisk arbeidsmarkedsbyrå. Nå er allerede arbeidet i gang med å stable byrået på beina. Det er meningen det skal være i funksjon innen utgangen av 2019. Først i Brussel, så i et av medlemslandene. Hvilket vil bli avgjort i juni.

I den forbindelse har det danske faglige nyhetsbrevet fagligt.eu gjengitt uttalelser leder av DG EMPL Joost Korte, den delen av kommisjonen som er ansvarlig for EUs politikk for sysselsetting og sosiale spørsmål, kom med forrige uke. 

Under en konferanse i Europaparlamentet sa han blant annet at: -ELA har ingen makt. Det er reelt sett kun en bygning. Den skal være en kontrollinstans, og på samme måte som EUROPOL ikke erstatter nasjonalt politi kommer heller ikke ELA til å erstatte nasjonale system. ELA kan være en kunnskapsbase for informasjon som i dag det er vanskelig å utveksle mellom landene på grunn av språklige, økonomiske og andre ressursrelaterte hindringer. ELA er og blir hva medlemslandene gjør den til.