den danske modell

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Den danske velferds-og arbeidslivsmodell skal reddes fra EUs klåfingre

Den danske modell skal stå seg

EU kommer ikke til å foreslå noe som svekker den danske modell eller den nordiske for den slags skyld. Det var løftet som den påtroppende kommisær for arbeidsliv og sysselsetting Nicolas Schmit avga under høringen av ham i Europaparlamentet tirsdag denne uken.

Men de danske medlemmer som deltok i utspørringen var likevel skeptisk til at han kan holde et slikt løfte.

Det er forslaget om minstelønn som skaper bekymring i nordisk fagbevegelse hvor man er vant til å fastsette minstestandarder gjennom tariffavtalene og ikke la politikerne putte sine fingre i saken.

Vi bringer et referat fra avisen  Altinget som er skrevet på "gammel norsk" eller dansk som er lettere å lese enn å høre

 

"Vi vil på ingen måde tvinge nogen lande til at ændre deres meget gamle og velfungerende system. Jeg ser ingen fare for det. Tværtimod skal vi bevare det, og jeg vil opfordre andre lande til at kopiere det," sagde han.

Udtalelsen fra kommissærkandidaten kom som et svar på et spørgsmål fra danske Nikolaj Villumsen, der er medlem af Europa-Parlamentet for Enhedslisten og medlem af Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender.

   Nomineret kommissær Nicolas Schmit lover at holde fingrene fra den danske model

Han spurgte, om Nicolas Schmit kunne garantere, at en europæisk lovbestemt mindsteløn vil respektere de nordiske modeller, hvor der ikke er en lovbestemt løndannelse. I Danmark bliver lønnen i stedet aftalt gennem kollektive forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter.

Garanti om undtagelse
Som opfølgende spørgsmål fiskede Villumsen desuden efter Nicolas Schmits holdning til at indføre undtagelser i forslaget.

Undtagelserne skal ifølge Nikolaj Villumsen gælde for de medlemslande, der "besidder et højt organiseringsniveau, og hvor det meste af arbejdsstyrken er omfattet af kollektive overenskomstsystemer."

Igen understregede Nicolas Schmit, at EU på ingen måde vil skabe problemer for "sådan et system".

"Hvis du vil kalde det en undtagelse, så kald det en undtagelse. Vi skal bevare det, der fungerer. Det er en garanti, jeg kan give dig," svarede kommissærkandidaten.

Ordene skal blive en realitet
Selv kalder Nikolaj Villumsen det for et "bemærkelsesværdigt" løfte.

"Det er positivt, at Nicolas Schmit garanterede at give Danmark og andre lande med en høj faglig organisering en undtagelse. Det er et løfte, jeg vil holde ham op på."

Også Christel Schaldemose, der er medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet, er en smule forbeholden:

"Han siger det rigtige, men det er ikke nok for mig. Hvis han leverer på det, så er der grund til at være glad, men jeg vil se det, før jeg tror det," siger hun og tilføjer, at han nok skal blive valgt igennem som kommissær, og at høringen dog trods alt har gjort hende mere tryg.

"Men det er ikke det samme, som at jeg læner mig tilbage og forventer, at alt kører nu," siger hun og tilføjer:

"Det er, fordi vi har lagt et massivt pres på ham. Vi har snakket med Schmit adskillige gange op til høringerne for at få ham til at forstå udfordringen. Og det ser ud til, at han har forstået det."

Hos 3F venter man også med at fejre udmeldingen om, at den danske model ikke er i fare.

"Det glæder mig, at Nicolas Schmit i dag tydeligt siger, at han vil garantere respekt for vores gode danske model. Men i 3F sover vi ikke roligt, før vi har set et konkret forslag fra Kommissionen, der lever op til den garanti,” skriver Peter Kaae Holm, Europapolitisk ansvarlig i 3F, i en skriftlig kommentar.

Midlerne i værktøjskassen
Selvom spørgsmålet om mindsteløn fyldte meget til høringen, nåede Schmit også at blive spurgt en smule ind til den frie bevægelighed og udfordringerne med social dumping.

Her lagde kommissærkandidaten vægt på, at der allerede nu er en række værktøjer i EU's værktøjskasse, når det kommer til social dumping, og at de værktøjer skal tages ordentligt i brug. Samtidigt understregede han desuden alvorligheden af problemet.

Ifølge Christel Schaldemose var svaret fra Schmit dog ikke helt tilstrækkeligt.

"Han taler på den rigtige måde om social dumping, når han siger, at det er et problem, og at der skal gøres noget ved det. Men han var ikke helt konkret nok," siger hun og tilføjer:

"Men han har vist, at han godt vil lytte til os i forhold til mindstelønnen, og det giver mig et håb om, at han også vil lytte til os på mange andre områder. "

Ligesom Schaldemose var heller ikke Enhedslistens Nikolaj Villumsen helt begejstret for svarene om social dumping. 

"Han lagde ikke op til at tage nye initiativer på området. Med de store problemer, vi har, så synes jeg, det er skuffende. Der er akut behov for at sætte ind, hvis vi skal sørge for, at der er ordentlige forhold i en lang række fag."