DEFS: Et mer rettferdig Europa for arbeidere

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

DEFS: Et mer rettferdig Europa for arbeidere

I dag åpnet DEFS, Den europeiske faglige samorganisasjonen, eller ETUC på engelsk, sin 14. kongress i Wien. Slagordet er et mer rettferdig Europa for arbeidere. I fire dager skal man drøfte en faglig strategi for å slå tilbake mot den sparepolitikk som er blitt ført i en rekke land, i første rekke i Sør-Europa. Dernest må man selv sørge for å bygge opp igjen faglig styrke som har vært svekket kraftig, særlig i de årene som har gått siden finanskrisen. I mange land ligger forhandlingssystemene knust i kjølvannet, mens midlertidige jobber har erstattet det som en gang var faste heltidsjobber.

Politisk har Europa gått til høyre i en rekke land, og åpnet opp for mer fremmedfiendtlighet og populistiske løsninger på kompliserte spørsmål.

Kongressens oppgave er ta tilbake makten i arbeidslivet og styrke de kollektive løsninger og forhandlinger. I en rekke land er det lokale avtaler som har blitt toneangivende mens de nasjonale avtaler er svekket eller fjernet.

Mens mange faglige ledere i Sør-Europa roper på «mer Europa» er de nordiske mer reserverte til innblanding fra Brussel. De nordiske modellene står fortsatt sterkt og ønsker om europeisk lovbestemt minstelønn finner ingen gjenklang nord for den dansk-tyske grensen. Men i et hav av økende forskjeller er det mange som mener at det er en del av løsningen.

Beskatningen av flernasjonale selskaper er også et krav når man ser at enkelte av disse betaler liten eller ingen skatt sammenlignet med nasjonale selskaper som ikke kan trylle bort overskuddene gjennom fiktive konsernoverføringer.

Det skal velges en ny ledelse hvor en svensk vil bli ny visegeneralsekretær mens de nordiske organisasjoner får tre medlemmer i det som heter styrekomiteen.

Kongressen holdes hvert fjerde år.

Les mer om kongressen og LOs deltagelse.

 

Kontakt