De unge tok støyten av korona

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
De eldste tok sykdomsstøyten. De unge tok ledighetsstøyten.

De unge tok støyten av korona

Mens det var de eldre i Europa som ble hardest rammet av selve sykdommen korona, var det de unge som ble hardest rammet på arbeidsmarkedet.Det viser en undersøkelse av et EU-institutt i Dublin som arbeider med arbeidsmarkedsspørsmål. (Eurofound) De unge var de som først mistet jobbene sine i mars-april. I juli gikk det noe bedre igjen, men nå foran det mange beskriver som "den andre bølgen", antas det å bli en ny forverring av situasjonen.

Arbeidstakere kunne se for seg for en almen økning av jobbtilbud, arbeidstid og jobbsikkerhet i juli sammenlignet med april. Men forskjellen mellom de ulike  gruppene i hele EU har vokst.

 

Til tross for en rekke tiltak for å hjelpe de som raskt mistet jobben, mottok over halvparten ingen offentlig støtte og dermed tvang mange til å klare seg som de best kunne.

Les mer om rapporten fra Eurofound.

 

Ungdom ble hardest rammet og undersøkelsen viser at disse mistrivdes mest  og følte seg mest ekskludert fra samfunnet med fare for depresjon og isolasjon under nedstengningen i en rekke land.
Kvinner var også hardere rammet enn menn og ble mindre optimistisk om framtiden enn menn.  Denne  oppfattelsen ble styrket i perioden fra april til juli. Kvinner fikk også mer redusert arbeidstid enn menn og hadde større fare for å miste jobbene. Kvinner måtte også at en større del av byrden ved pleieansvar under pandemien.
Tilliten til EU økte i juli, mens den falt for nasjonale regjeringer. Noe overraskende økte tilliten til EU i land som Spania og Italia som var blant de hardest rammede. Mange mente at de landene var oppgitt over manglende hjelp fra EU da det stormet som verst.