Dansk foreldrepermisjon

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Johner / NTB EU har forlangt at danske fedre skal ha sin egen fedrekvote, men det skal det ikke snakkes høyt om.

Danske fedre får en EU-kvote, men hysj!

Danske fedre skal nå få sin egen foreldrepermisjon. Det har EU sørget for, men det bør helst ingen dansker få vite.

Danmark er opptatt av både av likestilling og individuelle friheter. I spørsmålet om en fedrekvoter for far har det floket seg fullstendig. Nå hevdes det at man har funnet vei ut av uføret om en fedrekvote som er påført landet av EU, en organisasjon som i mange danske øyner ikke er særlig bra. EU vedtok nemlig for to år siden etter flere års krangel et eget direktiv om foreldrepermisjon som skulle sikre far noen ukers eksklusiv permisjon. Det ble ansett som et enormt framskritt hos kvinner i katolske land hvor kvinner helst bør holde se hjemme hele året og ikke kun en periode etter at de har født. I land som Norge og Sverige, som har kvoter for far som går lengre enn det forsiktige forslaget på to måneder som kom fra EU, så man dette som kun som en formalitet og med et stort gjesp.
Ikke i Danmark NEI. For det første mente alle politiske partier at EU har ikke noe rett til å vedta regler på et slikt område. For det andre skal Danmark ha seg frabedt at EU legger seg i det Danmark oppfatter som sosialpolitikk. Det kan de utmerket klare helt alene. For det tredje er det opp til den enkelte families frihet å fordele en slik permisjon i stedet for å diktere at far skal være hjemme. Basta.
I dag har danskene 32 uker foreldrepermisjon som fritt kan fordeles mellom mor og far, mens Norge og Sverige har lengre ordninger om fedrekvoter. Regjeringen forsøkte å nedkjempe hele EU-direktivet, uten å lyktes og helt uten sympati hos de fleste EU-land.
Der sto saken lenge. EU sier i forslaget at man kan akseptere det de kaller "minimumsimplementering" som betyr at alle må gjøre så mye de kan. I Danmarks tilfelle betød det så lite som de ville.
De fleste politiske partiet var mot et direktiv, den sosialdemokratiske regjeringen vred sine hender og ville helst ikke snakke høyt om forslaget. Så kom arbeidslivets parter med en hjelpende hånd under bordet. De laget hele direktivforslaget om til en avtale som regjeringen kunne vedta som lov. Den gir 11 eksklusive uker til far.
Så dermed er det ingen kvote reservert for far? Joda, men det skal bare ikke se slik ut at Danmark følger EUs direktiv. Overfor opinionen skal det se ut som om Danmark har oppfunnet fleksibel foreldrepermisjon helt på egen hånd.
Les mer om de ulike danske reaksjoner.