Minstelønn: Nei, nei og atter nej-tack.

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Minstelønn står på EU-kartet, men Skandinavia er mot

Minstelønn: Nei, nei og atter nej-tack.

Svaret fra den skandinaviske fagbevegelse er unisont, ingen EU-bestemt minstelønn, takk. Både LO, YS, UNIO samt deres skandinaviske søsterorganisasjoner står fast på at det strider mot den frie lønnsdannelsen i åpne forhandlinger mellom partene i arbeidslivet- Dette skjer uten noen form for lovbestemt minstelønn påvirket eller bestemt av nasjonale politikere eller EU-systemet.

Det er den klare konklusjonen før den europeiske fagbevegelsen svarer EU-kommisjonen i den såkalte annengangs høringen om saken. Styret skal drøfte svaret neste uke den 3. juli, men sekretariatet i DEFS, den europeiske faglige samorganisasjonen stiller seg positive til et EU-direktiv som skal kunne regulere hvordan man fastsetter en minstelønn på europeisk nivå.

Et slik standpunkt synes å kunne få flertall i styret for DEFS, den europeiske fagbevegelsen, siden det allerede finnes et system for en lovbestemt ordning i 22 land. I de nordiske landene fastsettes minstelønn gjennom den enkelte tariffavtale. De tre finske faglige sammenslutningene har valgt ikke å delta i det skandinaviske standpunktet.

Hvordan EU-kommisjonen tenker seg dette gjennomført, gjenstår å se. De vil på et senere tidspunkt fremme et mer konkret forslag. Men både den svenske og danske regjering har sagt nei i utgangspunktet, også med støtte fra arbeidsgiverne.