Danmark: Ti trepartsavtaler på ett år.

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Danebrogen er et symbol på et vel fungerende trepartssamarbeid

Danmark: ti trepartsavtaler på et år.

Trepartssamarbeidet går så det suser i Danmark. Koronakrisen har gitt det virkelig fart med hele ti avtaler på ett år. Aldri før har den danske modellen stått sterkere med et samarbeid mellom arbeidsgiverne, regjeringen og fagbevegelsen. Det danske "nye LO", som heter FH Fagbevægelsens Hovedorganisation, er litt over ett år og står sterkere og mer samlet enn før.

Den første trepartsavtalen ble inngått tilbake i 1987 og handlet om avtalefestet pensjon i privat sektor. Det er mulig at den felles kriseforståelsen sammen med en sosialdemokratisk regjering har gjort dette arbeidet lettere for nå triller avtalene ut somperler på en snor..

Den første avtalen i år kom allerede 14. mars, bare tre dager etter at regjeringen lukket Danmark ned. Den avtalen dreide seg om å gi lønnskompensasjon for å holde mest mulig av arbeidslivet i gang som vanlig. Den og flere avtaler er inngått for å hodlde arbeidstakerne minst mulig skadelidende så leneg krisen varer.

Av det som omtales som "den nordiske arbeidslivsmodell" er det den danske som har gått lengst i å overlate reguleringer av arbeidsforhold til arbeidslivets parter. Når de har gjort opp seg i mellom, har ulike  regjeringer kun bifalt utfallet. Dette kolliderer ofte med "EUs inngripende" rolle som er mer basert på lovregulering. Da EU vedtok sitt arbeidstidsdirektiv var det ingen lov om dette i Danmark. Direktivet ble gjennomført gjennom de ulike kollektivavtaler, mens det ble laget en supplerende lovgivning for de som ikke var dekket av en tariffavtale.

Det er samme problematikk som ligger bak den danske motstanden mot et EU-direktiv som skal regulere spørsmålet om minstelønn. (kas)