Danmark: organisasjonsplikt eller frihet?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Danmark: Organisasjonsplikt eller frihet?

Kan et menneske nekte å organisere seg selv om alle dine kollegaer er med i en  fagforening og den ene står i en annen fagforening? Kan den nektingen bety at man streiker eller legger ned arbeidet for å tvinge vedkommende inn i sin egen forening?

Det er det store spørsmål i Danmark hvor bagasje/bakkepersonalet i på Kastrup har hatt aksjoner rettet mot en ferievikar som er medlem av at annet forbund enn 3F som har organisert  alle de andre som utfører samme type arbeid.

Det mener fagforeningen 3F som i følge et lydbåndopptak har truet vikarer til å melde seg inn, hvis ikke….. Arbeidsministeren, som har sin bakgrunn i nettopp 3F, mener at det eksisterer organisasjonsfrihet i landet og støtter seg til en lov om dette på bakgrunn av en dom i den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg som har sagt det samme.

Der står saken og de borgerlige partiene mesker seg og sier at fagbevegelsen ikke respekterer organisasjonsfriheten det vil si den negative organisasjonsfrihet ved å ikke tilslutte seg en fagforening.

Den videre utvikling er uklar.

Dasker som håndterer søppel heter "skraldemænd", og mener det er en plikt å være organisert.

- Skraldemænd slår fast: Alle skal være medlem af 3F