Danmark nå venetr nye bransjer

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Nå venetr tariffoppgjøret og transportbransjen i Danmark

Danmark: OK-2020:Tariffoppgjør i nye bransjer venter

Tariffoppgjøret for dansk industri er ferdig og anbefalt overfor de 230000 ansatte som følger disse overenskomstene. Nå venter transport og byggebransjen.

Men det var ikke så enstemmig som man først trodde. Den viktige avdelingen av 3F i Ålborg sier at de vil stemme i mot. Les her

 

 

Men nå venter to andre viktige sektorer nemlig transportsektoren og byggebransjen eller "byggeriet" som danskene kaller det. Der varsles det allerede nå mere usikkerhet om man vil like lett finne en løsning, selv om industrien er "spydspissfaget" som det kalles og som danner en mal for de fleste på samme måten som "frontfaget" gjør det i Norge. Mens industrien er basert på minstelønn og lokale forhandlinger om lønn, er transport "normallønnsbransje" med faste lønnssatser mens byggebransjen har litt av begge deler. Les her.

 

Felles for disse er at sosial dumping er økende selv om arbeidsgiverne ikke vil innrømme at det forekommer. Derfor blir ulike tiltak  mot sosial dumping  viktigere enn bedre fritidsordninger. Les her

 

Ikke  minst er økningen av minstelønn i begge bransjer et viktig krav. Derfor vil de bruke mer av "den økonomiske rammen fra industrien" til dette. Danmark har som kjent ingen lovbestemt minstelønn, men nå er man i transportsektoren for lastebil og buss blitt enige om en minstelønnsordning som skal almengjøres på en finurlig måte. Det skjer som en del av "lov om godskjørsel" hvor det heter at ingen kan kjøre under den fastsatte minstelønn, heller ikke utenlandske sjåfører. Det må arbeidsgiverne passe på, men formelt sett  ikke dette en "lovbestemt minstelønn" som man i Danmark egentlig er i mot.

Eurologgen fikk ikke med så mye av detaljene tirsdag, men nå er det flere detaljer blitt kjent.

Det som vi skrev er det i første rekke felles "sosiale rettigheter" som er tatt med, bedre rett til etterutdanning, mulighet til å spare opp flere fridager til bruk nå eller senere og ikke minst en betalt rett til foreldrepermisjon for far på åtte uker. Nå er denne regelen en del av et EU-direktiv som Danmark må iverksette uansett. Men det originale her er at dette gjøres gjennom en tariffavtale og ikke gjennom et lovverk som er tradisjonen i Norge. De er også blitt enige om hvilken betaling som skal skje, noe som ikke er spesifisert  i selve direktivteksten.

Full lønn under sykdom er hevet med fem uker til 14 uker. Flere detaljer her.