Danmark: Nå skal offenltig lønn granskes

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Dansk offentlig ansattes lønn skal under lupen.

Danmark: Nå skal offentlig lønn granskes.

Nå skal lønnsvilkårene i dansk offentlig sektor under lupen. Man skal se på "strukturen", som er et dekkord for lønnsforskjeller mellom ulike yrkesgrupper med ulik utdanning. Det er både eksperter og topplederne fra dansk arbeidsgiverside og fagbevegelsen som skal dyppe sine hoder i statistikk og kanskje, men kun kanskje, kan finne fram til å bli enige om å endre litt på den etablerte" strukturen".

Dette var LOs (FHs Fagbevægelsens Hovedorganisation), bidrag til løsning i den åtte uker lange konflikten som danske sykepleiere gjennomførte i sommer etter først å stemt ned et tarifforslag, for deretter enda en gang å si nei til et meglingsforslag som nettopp inneholdt et forslag om et slik utvalg.

Streiken endte, som en slags sjeldenhet i dansk arbeidsliv, med det vi kaller tvungen lønnsnemd i Norge og misnøyen blant sykepleierne er der fortsatt. Deres utgangspunkt var at de mente de hadde krav på en særskilt belønning etter koronapandemien, som om de var den eneste yrkesgruppen som hadde trådt ekstra til. Det var de ikke og dermed var det vanskelig for både FH og arbeidsgiverne å gi én gruppe særbehandling.

Men nå gjøres det som Fanden ville da han  nedsatte en komite som skal se på sakene, så får man se  hva den måtte komme fram til. Danmark har nå gått over til tre-årig avtaleperiode så man kan muligens se for seg et forslag i løpet av 2022 før det på nytt braker løs med oppgjør  våren 2023.

Dansk fagbevegelse er  godt fornøyd med utvalgets mandat og sammensetning.

Så får man se om Fandens ønsker går i oppfyllelse eller ikke.

Les mer her.