Danmark: Minstelønn

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Partene i dansk arbeidsliv er enige om at minstelønn ikke skal overlates til EU.

Danmark: Minstelønn er ikke noe for oss.

Synet på en minstelønn bestemt i Brussel møter den samme motstand i Danmark. Der har lederen for Fagbevægelsens Hovedorganisation (Tidligere LO og FTF) gått ut i en kronikk sammen med arbeidsgivere og arbeidsministeren tatt avstand fra forslaget. Kronikken kom på trykk like før den ansvarlige kommissær Nicola Schmit besøkte Danmark-

I kronikken heter det:

Men vi har opbygget en tillid gennem mere end 100 år, som betyder, at vi kan sætte os ned i samme lokale, forhandle, og komme frem til løsninger, der tilgodeser alle parter.

Den danske model sikrer, at virksomhedernes konkurrenceevne og lønmodtagernes ønsker balanceres, når lønnen fastsættes. Det giver en fleksibel og fair løndannelse.

Hvis lønnen bliver et politisk spørgsmål, så vil andre – politiske – faktorer også spille ind.

Politikerne vil kunne skrue op og ned for løndannelsen
Politikerne vil kunne skrue op og ned for løndannelsen alt efter, hvilken retning de politiske vinde blæser. Og ikke kun ud fra en virkelighedsnær betragtning af, hvad der er klogt og fair.

Se hele innlegget.

Nicolas Schmit har under sin høring lovet, at uanset hvilket forslag Kommissionen fremlægger, så vil det ikke underminere den danske model. Det glæder os, og det løfte vil vi selvfølgelig også holde Kommissionen op på og vi vil gøre alt, hvad vi kan for, at den danske model også fremover bliver respekteret.

Derfor er det afgørende, at vi fastholder, at løn er noget, man beslutter i de enkelte lande, og i Danmark er det et anliggende for arbejdsmarkedets parter. Vi sætter pris på kommissionens gode hensigter – men det skal ikke ske på bekostning af den danske arbejdsmarkedsmodel.