Danmark: Mer hjemmekontor

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Dansk fagbevegels her ved lederen Lisette Risgaard mener at hjemmekontor skal ha de amme krav som en ordinær arbeidsplass.

Danmark: Mer hjemmekontor, bedre regler.

Danske arbeidsgivere presser nå på for å slakke av på arbeidsmiljøkravene for at folk kan arbeide hjemmefra mesteparten av uken. Dansk fagbevegelse sier: Nei, vent nå litt. Folk skal ikke bli syke av å arbeide der hjemme, derfor må man ikke slakke på kravene til arbeidsplassutforming. I korthet man må få en rimelig god utforming av arbeidsplassen hjemme og ikke arbeid på et skjevt kjøkkenbord og med printeren på et strykebrett.

Danmark er litt sterkere truffet av koronaen enn Norge, men mildere enn Sverige. Etter å ha åpnet opp for mer vanlige omgangsformer i juli, strammes det nå inn igjen. Blant annet ønsker regjeringen at flere av dem som kan arbeide hjemmefra, gjør det.

Fagbevegelsens Hovedorganisasjon (FH) sier at krav til en godt utformet arbeidsplass bør gjelde uansett og at det er særlig viktig i hjemmene for å unngå unødvendige belastningssykdommer og slitasje. Også i Danmark skal man jobbe lengre for å få full pensjon. Da må man holde seg frisk eller "rask" som man sier på dansk, mener FH.

Fra norsk LOs side opplyses det at  Arbeids- og Sosialdepartementet inviterte partene til et møte for noen uker siden nettopp for å diskutere regelverk knyttet til hjemmekontor. Det finnes en egen forskrift «Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem». Det er en debatt i seg selv om denne gjelder hjemmekontor slik det har vært/er under koronaene.

Forskriften krever at

« For å sikre at arbeidstakers sikkerhet, helse og velferd skal arbeidsgiver så langt det er praktisk mulig forsikre seg om at arbeidsforholdene er fullt forsvarlig. Dette gjelder blant annet at arbeidstedet, arbeidsutstyret og innemiljøet ikke medfører uheldige fysiske belastninger».

Uansett regulering er det fra LOs side klart at utgangspunktet må være at arbeidsmiljøet må være fullt forsvarlig uavhengig av hvor du jobber. Det er nokså klart for alle at forskriften, som er fra 2002, trenger revidering

. -Jeg vil tro at uenigheten dukker opp bl.a konkret hva arbeidsgiver er forpliktet til å sørge for og hvordan arbeidsgiver skal forsikre seg om at arbeidsforholdene er fullt forsvarlig.

går imidlertid lenger enn arbeidsmiljøloven og forskriften. Det gjelder også forsikringsmessige forhold, yrkesskadeerstatning, økonomisk kompensasjon for utgifter arbeidstaker har ved å ha hjemmekontor osv, sier Wenche Thomsen som er LOs fagsjef på HMS-området i en kommentar til EuroLOggen..