Danmark: Dansk dom overkjøres i Italia

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: iStock

Danmark: Dansk dom overkjøres i Italia

En italiensk domstol på Sicilia skaper bekymring i det danske arbeidslivet. Utgangspunktet er et italiensk firma som fikk en større kontrakt i Danmark og underbetalte sine egne medbrakte ansatte. Dette ble oppdaget til tross for at de nølende hadde inngått en tariffavtale med forbundet 3F.

Den danske arbeidsdomstolen dømte firmaet til bøter for hele 14 millioner danske kroner. Selskapet har nektet å betale og innkrevingssak er reist for en domstol i Italia som først sa at beløpet måtte innbetales. Nå er saken anket og den nye domstolen sier at hele systemet med Arbeidsrettsdomstolen Danmark ikke er i samsvar med internasjonale regler.

Der står saken og blir den stående vil utenlandske firmaer kunne se helt bort fra danske regler mot sosial dumping, og i den grad de bryter dem kan de ikke dømmes etter danske regler. Bekymringen på arbeidsgiversiden er ikke mindre siden danske firmaer vil tape i en slik konkurranse om ikke regler håndheves likt for alle.

Danmark har en registreringsordning for utenlandske firmaer som også Europakommisjonen har satt et spørsmål ved.

Les mer her! 

Kontakt

Kontakt