Danmark: Byggemegling

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto. iStock Lønnsoppgjøret i Danmark nærmer seg slutten, men "byggeriet" havnet i mekling.

Danmark: Byggemegling om minstelønn

Det danske lønnsoppgjøret OK20 (Overenskomst2020) ruller videre forbund for forbund. Men i "byggeriet" har det stoppet opp da arbeidsgiverne ikke ønsker å gå med på en økt minstelønn på 30 kroner pr. time som 3F forbundet krever. Arbeidsgiverne frykter at det vil smitte over på de høyeste betalte faggruppene som vil lokalt kreve samme økning.

Dermed er det gått til "byggemegling" for disse gruppene samt malerne som er et eget forbund. Konfliktvarselet er dermed utsatt til 15. mars. Onsdag ble aprtene sendt hjem fordi Danmark "lukker ned". Men torsdag ble de kalt inn igjen sannsynligvis fordi man ikke ønsker en konflkt i koronatider som nå.

Elektrikerne derimot har fått kontakt (!) og blikkenslagerne har også klinket sammen et anbefalt forslag. I forslaget til "Blik og Rør" er det helt sentralt med formuleringen om at det skal være mulig å gripe inn hvis forbundet oppdager at lønnen i en bestemt VVS-virksomhet ligger markant under det generelle lønnsnivå for lignende virksomheter i samme geografiske område. 

Det vil eksempelvis bety at en virksomhet som opererer i København og gir deres ansatte en lønn som ligger tett på minstelønnen kan man risikere å få en sak om lønnsdumping på halsen fordi lønnsnivået i hovedstaden  er vesentlig høyere enn minstelønnsatsen. 

På papiret er det et slagkraftig verktøy som  skal stå sin prøve i det ved tvist. Men det kan i følge Søren Kaj Andersen på Københavns Universitet vise seg å bli vanskelig å håndheve. 

 

Ut over de nye formuleringer om "lik lønn for likt arbeid i samme område" oppfordrer partene også til at tillitsvalgte blir orienteret hvis firmaet tar inn utenlandske underentreprenører  på byggeplassen. 

Samtidig skal bedrifter som bruker utenlandske ansatte sørge for at de skal ha en lønn som svarer til deres danske kolleger. Mer.

 

 

Se hele gangen i et dansk lønnsoppgjør.