Danamrk: Hva skjer med Arne-pensjonen?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Skal de som har arbeidet og "knoklet" leneg få en tidligpensjons i Danamrk?

Danmark: Får han sin "Arne-pensjon?

Arne er den trauste danske "arbeidsmand" som har "knoklet" og slitt fra han gikk ut av folkeskolen. Nå skal ha få en førtidspensjon, kanskje. Det avhenger av om den danske sosialdemokratiske regjeringen får flertall i den danske Folketinget for sitt forslag.

Dansk fagbevegelse venter i spenning på å få uttelling en for sak de har kjempet for lenge, helt siden en borgerlig regjering fjernet den gamle ordningen som da het "efterlønn". Sosialdemokratene dro mange fagorganiserte stemmer på dette valgløftet. Forslaget ble fremmet i august og planen var å få på plass en avtale før Folketinget åpner i starten av oktober. Det mener regjeringen er nødvendig for å unngå den brottsjø av kritikk som vil komme når man senere skal stemme over forslaget om å øke den alminnelige pensjonsalder til 69 år i 2035. Det et av forslag  som omtales som "velferdsforliket" med støtte av de borgerlige partiene.

Det har vært tre runder mellom regjeringen og de ulike partiene om "Arne-avtalen". Nøkkelen ser ut til å ligge hos Dansk Folkeparti, Sosialistisk Folkeparti og Enhetslisten som alle ønsker å gå lenger enn regjeringen. De ønsker at en lang yrkeskarriere,  ikke bare  for faglærte og ufaglærte skal gi tidligere avgang, noe som omtales som ansiennitetsreglene. Men det koster penger, mange penger.