Britisk minstelønn går opp, men nok?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
MInstelønna skal opp, men er det nok. Og hva vil en brexitbety for økonomien.

Økt britisk minstelønn, men neppe nok.

Det konservative partiet i Storbritannia lovet i valgkampen en betydelig økning i den politisk bestemte minstelønna. Den har stått urørt i en årrekke under ulike konservative statsministere. Nå ser det ut til at de skal holde det løftet, men spørsmålet er om minstelønna øker nok. Britisk LO (TUC) mener det siste og mener at minst 10 pund pr. time (ca 115 kroner) er rimelig sett i lys av at den ikke har vært økt på en rekke år

Boris Johnson har anlagt en mer forsonende tone etter at han fikk folkets støtte til å bli statsminister. Han kapret mange sikre Labour-valgkretsbastioner hvor de konservative aldri har før har fått flertall. Nå kan det høres ut som om regjeringen vil si takk til disse velgerne ved å øke minstelønna til 9   pund ca 105 kroner.

"One nation"  eller en nasjon har lenge vært et slagsord i det konservative partiet.   Statsminister Margareth Thatcher ødela utrykket ved å splitte landet i to politiske og økonomiske leirer. Statsminster Cameron tok slagordet tilbake og fylte innholdet fortsatt med Thatchers liberalistiske økonomiske politikk, men kulturrell liberalisme bl.a

 samme kjønn ekteskap. Flere lurer på om Johnson vil ta tilbake deler av den klassiske økonomiske politikken som Labour har stått for, men stramme inn "kulturpolitikken" og innvandringspolitikken som er mer i tråd med arbeiderklassens ønsker.

Men spørsmålet er om en slik omlegging  kan oppveie flere år med spinking, kutting og sparing av offentlige utgifter både sentralt og kommunalt. Forskjellene har økt mellom folk, og den økningen som nå kommer er kun et lite plaster på såret. Den store utfordringen blir hvordan det vil gå med britisk økonomi etter 31. januar da landet etter planen skal ut av EU. Det kan ingen si med sikkerhet, men det har i  ikke manglet på advarende røster og analyser av ulik art. Men effekten kommer kanskje først når man er helt ute av EU, etter planen i desember i år.

Men dersom Boris slår inn på en slik linje og lykkes kan han ende opp som "a working class hero". Problemet er at ingen stoler på ham eller hans elegante og spissfindige retorikk. Han er troendes til å ha flere ulike meninger samme dag, for ikke å si time. Ingen vet hvor de har ham.

Minstelønna øker fire ganger mer enn inflasjonen.