Brexit: Underhuset avklarte intet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Istock

Brexit: Underhuset avklarte intet

Den som trodde at ukens mange voteringer i det britiske Underhuset om brexit skulle avklare situasjonen tok feil. Etter tre intense dager med ulike voteringer ser bildet fortsatt like uklart ut som i uken før.

Det eneste som er avklart er at Underhuset ber om en utsettelse, men ikke hvor lenge. Uansett er det EUs 27 land som enstemmig må innvilge dette. Blir avtalen godtatt neste tirsdag etter tredje gangs behandling kan utsettelsen bli kort, antydet til 30. juni. Blir avtalen nedstemt kan man snakke om 21 måneder for å finne ut hva man egentlig vil, inkludert Norway pluss. Men det viker som om EU-landene har ulike oppfatninger om dette. Uansett er det EUs toppmøte (Det europeiske råd) som tar stilling til dette neste uke.Riktignok ble det et flertall for å utelukke en "ikke-avtale-løsning", men det løser ingen ting så lenge man ikke vet hvilken avtale som skal gjelde. Det foreligger kun en avtale mellom UK og EU og den har blitt stemt ned to ganger med varierende grad av flertall.

Nå tar statsministeren sikte på å bringe den samme avtalen tilbake for en tredje gang, allerede kommende uke den 20. mars. Samtidig kan regjeringen, i det minste deler av den, forlenge fristen for uttreden fra 29. mars til 22. mai da valget til Europaparlamentet starter. Går man forbi den datoen må UK velge medlemmer av Europaparlamentet, noe man ikke har forberedt seg på.

På EU-siden kan man akseptere en lengere utsettelse, men på vilkår av at Underhuset signaliserer hva de egentlig vil i stedet for avtalen. En lang utsettelse kan åpne opp for både nyvalg og eller en ny folkeavstemning. Men så langt er det ikke flertall for noe i Underhuset, bortsett fra å si nei til en "ikke-avtale".

Dermed fortsetter kaoset og snart er man på overtid eller "opps" der datt vi ut av EU, uten avtale likevel selv om Underhuset har vedtatt det motsatte.

Les mer her

Kontakt