Brexit-sesong for alltid?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
© European Union 2011 PE-EP/Pietro Naj-Oleari

Brexit-sesong for alltid?

Brexit-farsen fortsetter i en ny forlenget sesong, kanskje helt fram til 31.oktober da sommertiden er over og Europa vender tilbake til vintertid. Man kan ta det som et symbol på at man går kaldere tider i møte. Det er også Halloween-helgen, dagen da man skal feire alle helgener, men som har utartet seg i et skrekkshow for store og små. Uansett er den politiske påskefreden over og den har ikke avklart så mye som den minste töddel.

Denne uken ble samtalene mellom regjeringen og opposisjonspartiet Labour gjenopptatt. Labour krever at en tollunion må omfatte hele Storbritannia dersom de skal stemme for avtalen som regjeringen har lagt fram tre ganger og fått nedstemt like mange ganger. Hvorvidt Labour stiller krav om en ny folkeavstemning over avtalen eller å forbli i EU, synes mer uklart. Uansett er begge spørsmål såkalte "red lines" som regjeringen ikke vil eller kan fravike og dermed er det dødt løp der også.

 

Noe av det mest ironiske er at den utvidede fristen som EUs toppledere innvilget betyr at britene må kalles til valg for å velge 74 medlemmer til Europaparlamentet, et sted de har tenkt å forlate. Der kan alt mulig skje. De konservative må finne egnede kandidater på kort tid. Disse skal konkurrere med et nydannet Brexit-parti som ledes av Nigel Farage som vel må anses å være en av brexitfedrene siden han ledet partiet UKIP, United Kingdom Independence Party. Nå slår han hardt tilbake.

 

I Labour forsetter rivalisering innen ledelsen og mellom ledelse og fotfolket. Fotfolket synes å mene at det eneste riktige er en ny folkeavstemning, "a Peoples say" mens ledelsen er ikke så sikker på det. Dersom interessen for valget forblir lav og kanskje lavere enn vanlig kan troppen som skal til Brussel/Strasbourg bli særdeles EU-fiendtlig. Mange vil nok mene at det egentlig ikke er noe nytt under solen.

Kontakt