Brexit: Ingen plan B så langt

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: iStock

Brexit: Ingen plan B så langt

Statsminister Theresa May kom tilbake til Underhuset denne uken, men uten noen plan B for brexit som hun var bedt om av parlamentarikerne. I den grad hun la fram en plan var det plan A som tidligere var blitt nedstemt med et flertall på 230 representanter.

Hun mener at man kanskje kan få til en annen formulering av "backstopen" som handler om å beholde en grenseløs løsning mellom republikken Irland og det britiske området kalt Nord-Irland.

Signalene fra Brussel er avvisende til å endre i selve utmeldingsavtalen, men noe mer positive til å se på kreative løsninger i den "endelige" avtalen som forutsettes å tre i kraft i 2021. Irland avviser forsøk på å sette en tidsramme for en løsning, noe den polske utenriksminister antydet ved å foreslå at Storbritannia skal være ute av tollunionen fem år etter uttreden den 29. mars i år. Storbritannia vil de facto forbli i EUs tollunion inntil man finner en løsning på den irske grensetvisten.

Fristen for votering er 26. februar, bare fire uker før utmelding av EU. Nå arbeides det iherdig i Underhuset både blant Labours og Torypartiets medlemmer for å sikre et flertall som kan sette en endelig stopper for en "no-deal" løsning.

Dermed har man sagt nei til en "ikke-avtale" og nei til den avtalen som foreligger.

Men hva man vil si ja til vet man fortsatt ikke.

Kontakt

Kontakt