Brexit, hva med Norge?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Det er blitt brexit, men hva skjer med Norge?

Brexit: Hva skjer med Norge?

31. januar ble brexit-dagen for Storbritannia. Da gikk de formelt ut av EU, men ikke reelt. Hva betyr det for Norge? Det korte svaret er: Ingenting. Ikke før tidligst 1. januar neste år.

Norge har en allerede avtale med UK om at alt blir som det er i dag ut året. I løpet av tiden fram til 1. januar vil Norge forhandle fram en slags frihandelsavtale med landet. Nå har de tre EØS-landene bestemt at det skal skje i samarbeid mellom Norge, Island og Liechtenstein. Det ble bestemt på en tatsministrmiddag sist uke.

Men helt i det blå kan ikke disse forhandlingene skje heller siden de på de fleste områder bør speile hva EU blir enige med UK om siden EØS-avtalen dekker hele det indre marked.

Norge har særinteresser i fiskekvoter hvor avtalen med EU også dekker det man kan betegne som «britisk farvann». EU vil fortsatt hevde sine fiskerettigheter her, mens brexit-tilhengerne har framstilt det hele som nå vil landet få igjen sine kvoter helt og udelt. Fiskeriavtalen med EU må reforhandles.

Storbritannia er et stort marked for norsk sjømat og vil trenge fortsatt norsk import.

Du kan lese mer om regjeringens posisjoner her.