Brexit – en perfekt storm

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Skilt som viser at det krever pass og identitetskort for å komme inn i Storbritannia

Brexit – en perfekt storm

Bilindustrien ringer nå i varselklokkene. Tusenvis av arbeidsplasser står på spill. Europeisk fagbevegelse frykter en perfekt storm som tar med seg store deler av europeisk industri i dragsuget.

Den 14. september sendte en rekke europeiske og nasjonale sammenslutninger med virksomheter i bilindustrien (ACEA) ut et varsel; nå er det bare uker igjen på å redde bilindustrien fra en katastrofe som vil koste 110 milliarder euro.

Med 14.6 millioner arbeidsplasser representerer bilindustrien 1 av 15 arbeidsplasser i EU. Uten en avtale så vil britiske biler møte økt toll på 10 prosent og lastebiler så mye som 22 prosent. Det betyr i prinsippet at britiske biler over natten blir 10 prosent dyrere i EU.

Grunnet pandemien har bilindustrien allerede redusert produksjonen med 3.6 millioner biler. En tolløkning på 10 prosent vil kunne føre til en ytterligere reduksjon, på rundt 3 millioner enda færre biler. Et tap som koster bilindustrien i Europa 110 milliarder euro over fem år.

I et globalt perspektiv sikrer bilindustrien EU et handelsoverskudd på 74 milliarder euro i året (2019-tall) og med over 60 milliarder euro årlig er bilindustrien den største investoren i forskning og utvikling.

Så hvor har britisk næringsliv vært oppe i alt dette? Det er en godt skjult «hemmelighet» at britisk næringsliv har fått munnkurv av den britiske regjeringen. Beskjeden er at de som ytrer seg negativt om Brexit og de pågående forhandlingene kan se langt etter støtte og hjelp fra myndighetene.

Blant de som ringer i varselklokkene er SMMT som er den britiske sammenslutningen for bilindustrien. Det ser dermed ut til at det kanskje ikke lenger spiller noe rolle om man får hjelp fra myndighetene eller ikke, når det er myndighetenes egen politikk som fører til en utradering av bilindustrien.

Europeisk fagbevegelse er også svært bekymret. Industri-All Europe som organiserer mange millioner arbeidstakere i industrien frykter en perfekt storm. Allerede nå står tusenvis av arbeidsplasser i fare på grunn av pandemien. Med en Brexit-prosess som ender uten avtale mellom Storbritannia og EU kommer enda flere arbeidsplasser til å gå tapt. Ikke bare i Storbritannia, men over hele Europa.

Er det virkelig så ille som de skal ha det til? Et beskrivende eksempel er den tyske bilprodusenten BMW. De har gjennom Brexit-prosessen hatt en intern arbeidsgruppe bestående av 600 personer som har jobbet med å kartlegge konsekvenser og arbeide frem løsninger og alternativer. Det viser hvor omfattende og komplisert Brexit.prosessen er, og ikke minst hvor godt integrert verdikjedene i bilproduksjonen er.

Universitetet i Oxford publisert i 2019 et notat om Brexit og bilindustrien som kort og greit heter «Death by a thousand cuts». I notatet viser de til at det sakte, men sikkert går ganske så galt for bilindustrien. Siden Brexit-avstemmingen er det kun en avgjørelse i bilindustrien som har gått i Storbritannias favør.

Noen eksempler på negative avgjørelser er Daimlers kanselering av sitt samarbeid med Nissan i Sunderland, Jaguar Land Rover som flyttet produksjonen av Discovery til Slovakia, Honda som la ned sin produksjon i Swindon og Nissan som flyttet den fremtidige produksjonen av X-trail SUV tilbake til Japan. Totalt sett så har investeringene i britisk bilindustri gått ned med 80 prosent. Med en såkalt «no-deal» Brexit så kan bilproduksjonen i Storbritannia synke med så mye som 34.6 prosent over ti år.

Et annet interessant tema i notatet er beskrivelsen av konsekvensene ved handel uten avtale, eller som det også kan kalles, bare på WTO-vilkår. For er det så viktig med denne handelsavtalen? Vi handler jo med resten av verden også. Mange av landene har vi ikke en gang handelsavtale med. Vi har hørt mange slike argumenter fra tilhengere av Brexit.

Poenget her er nettopp betydningen av verdikjeder i bilproduksjonen. I gjennomsnitt så består 56 prosent av britiske biler av deler som importeres fra andre land. Jo høyere tollsatsene blir på importen av deler jo mindre inntjening blir det igjen til slutt. Alternativt kan man jo øke prisene på bilene, men da kommer man raskt i konkurranseproblemer med andre bilprodusenter som har bedre produksjonsvilkår.

Det største problemet er uansett at 8 av 10 britiske biler eksporteres, og 53 prosent av de går til EU. Da passer det dårlig med 10 prosent økning i toll. Dette tilsvarer et økonomisk påslag som vanligvis er over inntektsmarginen på en bil for en bilprodusent. Forfatteren av notat konkluderer med at handel på WTO-vilkår er rett og slett ikke økonomisk gjennomførbart.

Her kan du lese pressemeldingen fra ACEA

Her kan du lese notatet fra Oxford