belgia sosial pakt

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Er man moden for en "sosial pakt" i Belgia etter krisa

Belgia: Friske krisefraspark?

Koronakrisen har skapt en økonomisk krise i en rekke EU-land, Belgia inkludert. Men nå kommer det et noe oppsiktsvekkende utspill fra det sosialistiske LO (FGTB) sammen med partilederen i det konservative partier MR om en "sosial pakt". Belgia har hatt slike "pakter" før blant i 1944 før krigens slutt og også i andre krisetider.

Nå er det på nytt krise, men det som er nytt er hvem som kommer med utspillet. En mer naturlig partner ville vært sosialistpartiet. De har derimot foreslått en krisepakke på 300 milliarder kroner. I hovedsak må  mye lånes, men de ønsker også å øke skattene.

Utspillet om en sosialpakt kommer fra lederen i FGTB, Roger Vertenueil, som er kjent som en hissigpropp et godt stykke ut på venstrefløyen og normalt en sterk kritiker av regjeringen som har en statsminister fra partiet MR. Lederen av MR, Georges-Louis Bouchez har blitt invitert

av  FGTB-lederen på hans kontor til et flere timer langt møte og møtte pressen etterpå med et slags skriftlig  "referat" av samtalene. LO-lederen omtaler møtet som et "historisk øyeblikk".

Belgia har vært uten en ordentlig regjering over et år og det har ikke lykkes å stable på beina en permanent regjering fordi sosialistene ikke vil sitte i regjering med det noe

innvandringsfiendtlige og nasjonalistiske N-VA. FGTB lederens angivelige hensikter er at de fem "seriøse" partiene må nå lage en permanent regjering som må gjenoppbygge landet etter koronakrisen som har rammet  hardt. Da må MR være med.

Så nå hadde to motpoler funnet sammen, så det ut som.

Men utspillet skapte hissige reaksjoner på grunnplanet og telefonene gikk varme etter at intervjuet kom på trykk. Det ble sendt ut et dementi som presiserte at det var fortsatt stor avstand mellom partene. LO-lederen  gikk ut å sa  at det var knapt et sigarettpapirs avstand mellom MRs standpunkter og hva som forfektes fra arbeidsgiversiden; økt fleksibilitet, lavere bedriftsskatt og økt konkurranseevne.

Så da vil nok det "historiske øyeblikket" la vente på seg og i stedet bli "business as usual".