Belgia: oppsigelser i fagbevegeklsen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Belgisk regionkart
Flest blri sagt opp i Flandern

Belgia: Oppsigelser i fagbevegelsen

Fagbevegelsen i Belgia står overfor den alvorlige beslutningen om å si ansatte i egne rekker. Det er de som arbeider med arbeidsledighetstrygden som står i fare for å miste jobben. Det sosialistiske LO (FGTB) har allerede sagt opp noen. Nå er det den kristne organisasjonen, CSC, som åpner sin kongress på lørdag, som står foran en beslutning som kan omfatte inntil 500 ansatte.

Årsaken er en omlegging av lengden på ledighetstrygden i Belgia. Tidligere var den tilnærmet "evig", men nå er den begrenset til to år.

Det belgiske systemet for ledighetstrygd er i hovedsak basert på at fagbevegelsen selv innkrever en ledighetstrygd sammen med den ordinære kontingenten. I tillegg finnes det et offentlig system, CPAS,  for dem som ikke er fagorganisert og for de som ikke har funnet arbeid etter to år.

De faglige kasser får et offentlig tilskudd på 22 prosent som ikke er nok til å dekke driften og CSC har opparbeidet seg et stort underskudd som det nå må gjøres noe med. Samtidig synker medlemstallet sterkere enn før.

En annen faktor er at arbeidsledigheten er synkende og på det lavest nivå siden før finanskrisen i 2007/08. Dermed blir det færre oppgaver på dem som skal gjøre utbetalings- og beregningsjobben.

Av øvrige ting som skal drøftes på kongressen i Ostende er nye kommunikasjonskanaler bedre egnet overfor yngre medlemmer og studenter.