Belgia: Nei til lønnsdiktat

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
0,4 prosent lønnsvekst er for lite.

Belgia:Streik mot lønnsdiktat.

De to største faglige organisasjonene i Belgia har varslet streik mot at regjeringen dikterer lønnsoppgjøret. FTGB (sosialistisk) og CSC (kristne) var enige om at arbeidsgivernes "tilbud" var for lite og dermed brøt forhandlingene sammen. Tilbudet hadde en økonomisk ramme på 0,4 prosent årlig for 2021-2022 utover en 100 prosent indeksregulering som betyr bevaring av kjøpekraft.

Belgia har helt siden 1996 hatt en egen konkurranselov som skulle sikre en "forsvarlig konkurransesituasjon". Den sier i korthet at lønnsutviklingen i Belgia skal følge den som finner sted hos landets viktigste handelspartnere som er  Frankrike, Nederland og Tyskland. Basert på ulike beregninger og kalkyler mener et slags "teknisk beregningsutvalg" at marginen er 0.4 prosent. Det mener fagbevegelsen er for lite. De mener at det er forskjeller bransjer imellom og at man burde ha mulighet for å ta ut mer der det er mulig bl.a. byggenæringen.

I den noe ekstraordinære situasjonen, som landet befinner seg i på grunn av koronaen og også andre grunner, har de en egen samlingsregjering siden i fjor sommer. Den kalles for Vivaldi-koalisjonen fordi den består at fire partier som dekker de fire årstidenes farger.

Den er en slags kriseregjering som nå har grepet inn og diktert lønnsrammen. Som en slags kompensasjon skal enkelte kunne få en engangsutbetaling på inntil 500 €uro eller 5000 norske kroner der bransjen/bedriften har gått godt-.

Det synes fagbevegelsen ikke er godt nok og har varslet ulike streikeaksjoner 12. juni for å presse regjeringen til å bli mer fleksibel.

Arbeidsgiverne derimot er fornøyd med "oppgjøret".