Ny side

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Det blir dyrere å få pleiehjemsplass

Belgia: Lav pensjon og dyrere sykehjem

Belgiere flest kan vente seg en av Europas laveste pensjoner når den dagen kommer. Men kostandene på pleiehjem, være seg offentlig, privat eller drevet av ideelle organisasjoner har økt kraftig de siste fem årene.

Men investeringen er lønnsom og sikker siden aldringsprosessen ikke lar seg stoppe og risikoen er lav. Nye selskaper kjøper derfor opp små hjem og pusser opp.

Økningen har  i Valonia vært på 26,4 prosent i offentlig sektor og 32,1prosent i privat sektor de siste fem årene. Inflasjonen har i samme periode vært på åtte prosent.

Brorparten av kostnadene er knyttet til lønn siden denne er indeksregulert, men byggekostnader og nye byggestandarder forklarer også en hel del. Det fordres i økende grad enkeltrom med tilgang dusj og WC, samt tilgang WiFi og TV.

Mange frykter at tilgang til pleiehjem kan bli en luksus for de med best råd. Det øker presset på sosial støtte til dem som ikke klarer å betale fullt ut selv. Samtidig er det røster som tar til orde for økte bruk av hjemmehjelp som anses å være rimeligere enn heltidspleiehjem.

På den annen side er kunnskapene om hva man får i pensjon begrenset. Kun 11 prosent setter av penger til en tilleggspensjon mens kun seks prosent tror at deres offentlige pensjon tillater en uendret levestandard.

De fleste belgiere som er spurt mener at de behøver 1790 €uro i måneden (kurs=10) for å klare seg. Gjennomsnittspensjon er kun 1157 €uro.

Belgisk LO FGBT har krevet 1500 €uro som en minstepensjon per måned.