Belgia: Ja, ja og nei til lønnsoppgjøret

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Istock

Belgia: Ja, ja og nei til lønnsoppgjøret

Det belgiske lønnsoppgjøret fikk et blandet svar i avstemningen om en ny toårig avtale for alle organiserte arbeidstakere. To landsorganisasjoner kom med et kraftig ja. Det gjaldt den lille liberale foreningen CGSLB, 75,5 prosent ja, og den største landsorganisasjonen den kristne CSC med 65 prosent ja. Men den jevnstore sosialistiske FGTB sa nei med 56 prosent.

Avtalen inneholdt i tillegg til indeksjustering av lønn på ca 3 prosent en lønnsramme på 1,1 prosent fordelt over to år. Først sa alle tre nei til en ramme på 0,8 prosent ved en endags generalstreik. Den nye rammen på 1,1 prosent ble sendt til avstemning, men fikk ikke flertall hos alle selv om det totalt sett er et flertall blant de som stemte i de tre organisasjonene sammenlagt.

Pakken inneholdt også økt minstelønn bl.a. "skattefrie matbilletter", økt tilskudd til jobbreiser og en justering av førtidspensjonsreglene hvor offentlig finansiering er nødvendig.

Nå har regjeringen innkalt partene til drøftinger for å se om det er øvrige ting som kan gjøres for å "lirke" avtalen på plass. Problemet er at regjeringen formelt sett har gått av og nyvalg finner sted i mai. Derfor er det begrenset hva forretningsministeriet kan foreta seg, og siden det største partiet trakk seg er det ikke noe flertall for en tvungen løsning.

Belgia har vært i en tilsvarende situasjon før hvor også FGTB sa nei. Da ble oppgjøret vedtatt ved lov i en slags tvungen lønnsnemnd.

Men deler av avtalen kan iverksettes enten gjennom at en tariffnemnd allmenngjør hele eller deler av avtalen og at lønnsrammen vedtas med lov og overlates de enkelte forbund til å forhandle fordelingen av.

 

 

Kontakt