Belgia: Dragkamp om økt minstelønn

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Får portugisiske servitører økt minstelønn?

Belgia: Lav økning i minstelønn

De tre belgiske landsorganisasjonene, FGTB (sosialistisk) og CSC (kristen) sammen med CGSLB (liberal) har valgt ulike strategier i forhandlingene om den økt minstelønn.

Arbeidsgiverne har som en del av et sentralt oppgjør tilbudt en økning på 1,1 prosent nå i november og 2,4 prosent økning neste år i april. Dette vil bringe minstelønna opp på 17 €uro (170kroner) for lønnsmottakere som tjener mellom 15000 og 15600 kroner i måneden.

FGTB ønsker mere nå, mens CSC vil vente med å kreve mer til senere. FGTB godkjente ikke den sentrale avtalen på grunn av minstelønna og vil nå iverksette aksjoner av ulike karakter  til støtte for kravet.

Arbeidsgiverne har antydet at de kan gi noe mer dersom deres kostnader til utdanning av personer som bli sagt opp, blir redusert. Arbeidsgiverne ønsker at den oppsagte selv må dekke en større andel av opplæring for lettere å finne en ny jobb. Arbeidsgiverne ønsker også redusert arbeidsgiveravgift.

FGTB mener at det er en "dobbelstraff" ved at de får en lav økning i minstelønna og samtidig får økte kostnader etter en oppsigelse.

Det nærmer seg valg av tillitsvalgte til bedriftsutvalg og arbeidsmiljøutvalg hvor de er tre organisasjoner som stiller egen lister. Forpostfektningene fra FGTBs side må sees som en agitasjon for egne lister ved at man viser handlingsevne.